Kérdések

Kérdések egy visszavezetéshez

A lelki béke elérése nem elsősorban pszichológiai kérdés, és nem is biológiai, hanem filozófiai, olyan értelemben, hogy a nyugtalanság, a bizonytalanság, a hiányérzet, az elégedetlenség elmúlása nem a szükségletekkel, a vágyakkal, a célokkal és azok teljesülésével kapcsolatos, hanem az igazság megismerésével.

A lelki egyensúlyvesztés tünetei sokfélék lehetnek, de az egyensúly pontja ugyanaz. Máshová ki lehet billenni ugyan, de csak ugyanonnan. Az egyensúly pontja az, ahonnan minden mozgás kiindul. Ez azt is jelenti, hogy az egyensúlyba kerülés útjai különbözőek, mégis ugyanarra vezetnek. A tünetek nem csupán a kibillenésről jeleznek, hanem, amolyan nyomravezetőként, az útirányt is megmutathatják. A tüneti kezelések jellemzően a tünet felől előrefelé haladnak, a tünet megszüntetésének a módjait keresve. Az oki kezelés a tüneten visszafelé halad, és azt firtatja, hogy egyáltalán mi teszi lehetővé, hogy a tünet megjelenjen. A lehetségesség nyomait követve, lelepleződhet az egyensúlyvesztés mechanizmusa. Egy szűnni nem akaró és rabul ejtő tünet mögött nagy valószínűséggel ellenőrizetlen és megalapozatlan előfeltevések húzódnak, amik egy kellően aláereszkedő vizsgálódás során jó eséllyel felszámolhatóak. Ehhez a tünetet nem elűzni kell, és nem is csillapítani, hanem megvizsgálni, és utánaeredni. Miről szól pontosan? Honnan ered? Mi idézi elő, és azon túlmenően, az, ami előidézi, min alapszik? Milyen feltevésekből indul ki? És a feltevések a maguk során, mire épülnek?

Egyre lejjebb jutva, az értelmezés építményeinek az alapzatai felé, egyre tisztábban lehet látni. Az alábbi kérdések egy ilyen lejutáshoz nyújthatnak segítséget. Egy sikeres visszavezetés nem közvetlenül a tünetet, és nem is a tünet közvetlen okát, hanem az egyensúlyvesztést szünteti meg. A tünet elmúlása az egyensúlyvesztés megszűnésének a velejárója.

1. Az én, mint alany (mint szubjektum)

 • Meddig tart az, akinek gondolom (hiszem) magam, és honnan kezdődik az elgondoló?
 • Meddig tart az, aminek érzékelem (tapasztalom) magam, és honnan kezdődik az, aki érzékeli (tapasztalja) magát?
 • Ki vagyok? Ki az én?
 • Ki érzékeli (tapasztalja) magát?
 • Ki mondja magáról, hogy ’én’?
 • Kire vonatkozik az, hogy ‘vagyok’?
 • Hol van az, akire a ’vagyok’ vonatkozik? [1]
 • Hol van az, aki tudja (gondolja, mondja stb.) magáról, hogy „létezek”?
 • Hol van a ’létezek’-et magára vonatkoztató?
 • Hol van a magát érzékelő (tapasztaló, elgondoló, stb.)?

2. Az én, mint tárgy (mint objektum)

 • Meddig tart az elgondoló, és honnan kezdődik az, akinek gondolom magam?
 • Meddig tart az, az, aki érzékeli (tapasztalja) magát, és honnan kezdődik az, aminek érzékelem (tapasztalom) magam?
 • Kit érzékelek (tapasztalok), amikor magamat érzékelem (tapasztalom)?
 • Kire vonatkozik az, hogy ’én’?
 • Kiről mondom azt, hogy ’vagyok’?
 • Hol van az én? Hol van az, akire az ’én’ vonatkozik?
 • Hol van az, akiről tudom (gondolom, mondom stb.), hogy „létezek”?
 • Hol van az, akire a ’létezek’ vonatkozik?
 • Hol van az, aminek érzékelem (tapasztalom, elgondolom, stb.) magam?

3. Én / nem-én

 • Meddig tart az, ami vagyok, és honnan kezdődik az, ami nem vagyok?
 • Meddig tart az én, és honnan kezdődik a nem-én?
 • Ki az (én), aki másokhoz képest van?
 • Hol van az, ami tőlem különbözik?
 • Hol van az, ami rajtam kívül van? Hol van az, ami rajtam kívül nincs?
 • Hol van az, ami nem vagyok?
 • Hol van az, ami hozzám képest van?
 • Hol van a nem-én? Hol van az, ami nem én vagyok?

4. Enyém / másé

 • Meddig tart az, ami az enyém, és honnan kezdődik az, ami nem az enyém?
 • Ki birtokolja azt, ami az enyém?
 • Ki birtokolja azt, ami a másé?
 • Hol van az, amit elveszíthetek? Hol van az, amit elvenni lehet tőlem?

5. Külső világ / belső világ

 • Meddig tart a belső világ, és honnan kezdődik a külső világ?
 • Mihez képest van a külső világ kívül, és a belső világ belül?
 • Ki az (én), aki a (kül)világhoz képest van?
 • Hol kezdődik a rajtam kívüli világ?
 • Hol van a tőlem független külvilág?
 • Hol van az (én), aki a világban van?
 • Hol van az (én), aki a világon kívül van?
 • Hol van az érzékeléstől (tudatosítástól, tapasztalástól) független világ?
 • Hol van, amihez képest a külső világ kívül van, és a belső világ belül van?

6. Képzet / képzet tárgya

 • Meddig tart az érzéklet, és honnan kezdődik az, ami érzékelve van?
 • Meddig tart a képzet, és honnan kezdődik a képzet tárgya?
 • Hol van az érzékelt (ami az érzékelést kiváltja)?
 • Hol van az érzékelt az érzékeléstől külön?
 • Hol van a tárgy (dolog), ami a képzetet előidézi?

7. Evilág / másvilág

 • Mi az, ami nem ez a világ?
 • Mi az, ami nem a világból való?
 • Hol van az, ami nem a világban van (ami nem része a világnak)?
 • Hol van a világon kívüli (világon túli, világfeletti)?
 • Hol van, ami nem (ez) a világ?

8. A nemlétező

 • Meddig tart az, ami van, és honnan kezdődik az, ami nincs?
 • Meddig tart az, ami létezik, és honnan kezdődik az, ami nem létezik?
 • Mi a nemlétező? Hogyan van a nemlétező?
 • Mi az, ami nincs? Hogyan van az, ami nincs?
 • Hol ér véget az, ami nem létezik, és honnan kezdődik az, ami létezik?
 • Hol van az, ami nincs? Hol van az, ami nem létezik?
 • Hol van az, ami valamikor, vagy valahol nem létezik? Hol van a dolog, amikor nem létezik? Hol van a dolog, amint nincs?
 • Hol van az, ami valamikor, vagy valahol nincs? Hol van a dolog, amikor nincs? Hol van a dolog, amint nincs?
 • Hol van az, ami valamilyen módon, vagy valamilyen állapotban nem létezik?
 • Hol van az, ami semmiként van?
 • Hol van az, ami semmiként nincs?

9. Végesség

 • Meddig tart a létezés, és honnan kezdődik a nemlétezés?
 • Mi a nemlét? Hogyan van a nemlét?
 • Mi a semmi? Hogyan van a semmi?
 • Hol ér véget a nemlét, és honnan kezdődik a létezés?
 • Hol ér véget, ami van? Hol kezdődik az, ami nincs?
 • Hol ér véget, ami nincs? Hol kezdődik az, ami van?
 • Hol van a semmi?
 • Hol van a nemlét?
 • Hol van a létező határa?

10. Létrejövés / megsemmisülés (Múlékonyság)

 • Mi az, ami a létezése előtt van? Mi az, ami a létezése után van?
 • Hogyan van az, ami létezése előtt van? Hogyan van az, ami a létezése után van?
 • Hol van a létezése előtti? Hol van a létezése utáni?
 • Hol van a létezését el nem kezdett? Hol van a létezését befejezett?
 • Hol van a létező, mielőtt létezni kezd? Hol van a létező, miután megszűnik létezni?
 • Hol van a létező, mielőtt a semmiből átjön? Hol van a létező, miután a semmibe átmegy?
 • Hol van az, ami még nem létezik? Hol van az, ami még nincs? Hol van a majdan létező?
 • Hol van az, ami már nem létezik? Hol van az, ami már nincs? Hol van a hajdan létező?
 • Hol van a hajdan nem volt? Hol van a majdan nem lesz?
 • Hol van az eljövendő, ami még nem létezik? Hol van az elmúlt, ami már nem létezik?
 • Hol van a létezővé váló? Hol van a nemlétezővé váló?
 • Hol van az, amibe létező átmehet? Hol van az, amiből létező átjöhet?
 • Hol van a dolog, amikor vagy ahogyan még nem létezik? Hol van a dolog még nem létezőként?
 • Hol van a dolog, amikor vagy ahogyan már nem létezik? Hol van a dolog már nem létezőként?
 • Hol van az, ami létezni fog? Hol van az, ami létezett?
 • Hol van a majdan létrejövő? Hol van a hajdan megsemmisült?
 • Hol van az, ami létezik is, és nem is létezik? Hol van az, ami van is, és nincs is?

11. Születés, mint keletkezés / meghalás, mint pusztulás

 • Ki az, aki nincs? Ki az, aki nem létezik?
 • Hogyan van az, aki nem létezik?
 • Hol van az, aki nincs?
 • Hol van az, aki semmiként van?
 • Hol van az, aki valamikor vagy valahogyan nincs? Hol van az, aki valamilyen állapotban nem létezik?
 • Hol van az az élő vagy halott ember, aki nem létezik?
 • Hol van a megszületendő, aki nincs? Hol van a születése előtti, semmiként? Hol van a majdan megszülető, még nem létezőként?
 • Hol van a meghalt, aki nincs? Hol van a meghalása utáni, semmiként? Hol van a hajdan meghalt, már nem létezőként?
 • Hol van a létezését el nem kezdett ember? Hol van a létezését befejezett ember?

12. A ’mulandóságom’

 • Meddig tart a létezésem, és honnan kezdődik a nemlétezésem?
 • Ki az (én), aki létezik? Kire vonatkozik az, hogy ‘létezek’?
 • Ki az (én), aki nem létezik? Kire vonatkozik az, hogy ‘nem létezek’?
 • Hogyan vagyok, amint nem létezek?
 • Hol van az, amikor nem vagyok? Hol van az, ahol nem vagyok?
 • Hol van az, amikor nem most vagyok? Hol van az, amikor nem itt vagyok?
 • Hol van az, amikor máskor nem vagyok? Hol van az, amikor máshol nem vagyok?
 • Hol van a nemlétezésem? Hol van a ’nem vagyok’? Hol van az, amire a ’nem vagyok’ vonatkozik?
 • Hol vagyok semmiként? Hol van az, amikor valamilyen állapotban vagy módon nem létezek? Hol van, amikor vagy ahogyan semmi vagyok?
 • Hol van a ’még nem vagyok’? Hol van a ’már nem vagyok’? Hol van az, amikor vagy ahogyan még nem létezek? Hol van az, amikor vagy ahogyan már nem létezek?
 • Hol van az, amikor vagy ahogyan nem léteztem? Hol van az, amikor vagy ahogyan nem fogok létezni? Hol van, amikor vagy ahogyan ’nem voltam’? Hol van, amikor, vagy ahogyan ’nem leszek’?
 • Hol van az, amint majdan létrejövőként vagyok? Hol van az, amint megsemmisültként vagyok?
 • Hol van a ’létezek’ kezdete? Hol van a ’létezek’ vége? Hol van a ’vagyok’ kezdete? Hol van a ’vagyok’ vége?
 • Hol van a ’létezek’ előttiség? Hol van a ’létezek’ utániság? Hol van a ’vagyok’ előtti? Hol van a ’vagyok’ utáni?

13. A ’halandóságom’

 • Meddig tart az életem, és honnan kezdődik a halálom?
 • Ki az (én), aki életben van? Ki az élő (én)?
 • Ki az (én), aki a születésem után és a halálom előtt van?
 • Mi az élet, amiben vagyok?
 • Hol van az, akié az életem?
 • Hol van az élet, amit birtokolni lehet? Hol van az élet, ami adható, és ami elvehető? Hol van az élet, ami megkapható, és ami elveszíthető?
 • Hol van az élet, amiben vagyok? Hol van az élet, amibe bekerültem, és amiből kikerülök? Hol van az élet, amiben lehetek, és amin kívül lehetek?
 • Hol van az életem, ami tart? Hol van az életem, ami elkezdődött? Hol van az életem, ami véget érhet/nem érhet véget?
 • Hol van az életem kezdete? Hol van az életem vége?
 • Hol van a születéselőttiségem? Hol van a halálutániságom?
 • Hol vagyok nem-élőként? Hol vagyok meg-nem-születettként? Hol vagyok meghaltként?
 • Hol vagyok élet nélküliként? Hol vagyok életen kívüliként? Hol vagyok akként, mint aki nincs életben?
 • Hol vagyok élőként? Hol vagyok életben levőként?

14. Átmenetiség, ideiglenesség, a ’máskor’

 • Mihez képest jelenbeli (mostani) a jelenlevő?
 • Mihez képest zajlik (történik) az, ami most van?
 • Meddig tart az, ami most van, és honnan kezdődik az, ami máskor van?
 • Meddig tart az, ami most létezik, és honnan kezdődik az, ami most nem létezik?
 • Meddig tart az, ami most létezik, és honnan kezdődik az, ami nem most létezik?
 • Hol van az, amihez képest a jelenlevő jelenbeli (mostani)?
 • Hol van az, ami valamikor nincs? Hol van az, ami máskor nem létezik?
 • Hol van az, ami nem most létezik?
 • Hol van az, ami most nincs?
 • Hol van az, ami valamikor (néha, olykor, stb.) nem létezik?
 • Hol van, ami lesz? Hol van, ami volt?
 • Hol van a még el nem jött? Hol van a majdan lesz?
 • Hol van a hajdan volt? Hol van a már elmúlt?
 • Hol van a felidézett, ami már nem létezik? Hol van az előrelátott, ami még nem létezik?
 • Hol van a körülmény, ami nem most áll fenn?
 • Hol van a körülmény, ami már nem áll fenn? Hol van a körülmény, ami még nem áll fenn?
 • Hol van az az esemény (jelenség), ami nem most következik be?
 • Hol van az a történés, ami nem most történik? Hol van az elmúlt történés? Hol van az eljövendő történés?
 • Hol van a múltban bekövetkezett (fennállt, megtörtént), ami már nincs? Hol van a jövőben bekövetkező (fennálló, megtörténő), ami még nincs?
 • Hol van a hajdan bekövetkezett esemény (jelenség, történés)? Hol van az esemény, ami már bekövetkezett? Hol van a majdan bekövetkező esemény (körülmény, jelenség, történés)? Hol van az esemény, ami még nem következett be?
 • Hol van a korábbi esemény (körülmény, jelenség, történés), már nem létezőként? Hol van a későbbi esemény (körülmény, jelenség, történés), még nem létezőként?

15. Átmenetiség, ideiglenesség, a ’máshol’

 • Mihez képest itteni az ittlevő?
 • Meddig tart az, ami itt van, és honnan kezdődik az, ami máshol van?
 • Meddig tart az, ami itt létezik, és honnan kezdődik az, ami máshol nem létezik? Meddig tart az, ami itt létezik, és honnan kezdődik az, ami nem itt létezik?
 • Hol van az, amihez képest az ittlevő itteni?
 • Hol van az, ami valahol nincs? Hol van az, ami máshol nem létezik? Hol van az, ami máshol nincs?
 • Hol van az, ami nem itt létezik? Hol van az, ami itt nincs?
 • Hol van az ittlevő, ami máshol nem létezik?
 • Hol van a máshol levő, ami itt nem létezik?
 • Hol van az, amihez képest az ittlevő itteni?
 • Hol van a térben felbukkanása előtti, ami (még) nem létezik? Hol van a térből eltűnt, ami (már) nem létezik? Hol van a térből eltűnt, ami nincs?

16. Fizikai (alaki) / nem-fizikai (nem alaki)

 • Meddig tart az érzékelhető, és honnan kezdődik az érzékfeletti?
 • Meddig tart a kézzelfogható, és honnan kezdődik a nem-kézzelfogható?
 • Hol van az alaki (fizikai) határa?
 • Hol van az alaktalan?
 • Hol van az érzékelt az érzékelése előtt? Hol van az érzékelt az érzékelése után?
 • Hol van a még nem érzékelt? Hol van a már nem érzékelt?
 • Hol van a térbeliség határa?
 • Hol van a létezéstől üres tér?

17. A részleges (a hiányos)

 • Hol van az, ami hiányosan van? Hol van az, ami nem teljesen létezik?
 • Hol van az, ami hiányzik abból, ami van?
 • Hol van az, ami részben van? Hol van az, ami félig-meddig létezik?
 • Hol van az, ami nincs egészen? Hol van az, ami részben nem létezik?

18. A hiányzó

 • Hol van az, ami azon kívül van, ami van?
 • Hol van a vágyott (megszerezhető), ami nem létezik?
 • Hol van a hiányolt, ami nincs? Hol van a hiányolható, ami nem létezik?
 • Hol van a létezésből hiányzó?

19. A feltételes

 • Hol van az, ami bizonyos feltételek mellett létezik?
 • Hol van az, ami bizonyos feltételek mellett nem létezik?
 • Hol van az, ami bizonyos esetben nincs? Hol van, ami bizonyos körülmények között nem létezik?

20. A bizonytalan (a kétséges)

 • Meddig tart az, ami biztosan létezik, és honnan kezdődik az, ami nem biztos, hogy létezik?
 • Hol van a bizonytalan, ami lehet, hogy nem létezik?
 • Hol van az, ami lehet, hogy nincs? Hol van az, ami esetlegesen van?
 • Hol van az, ami valószínű, hogy létezik? Hol van az, ami nem kizárt, hogy nem létezik?
 • Hol van az, aminek a létezése kétséges?
 • Hol van az, ami kétségesen van? Hol van az, ami nem biztos, hogy van?
 • Hol van az, ami feltehetően létezik? Hol van az, ami feltehetően nincs?
 • Hol van az, amiről fennállhat az, hogy nincs? Hol van az, amiről kiderülhet (bebizonyosodhat), hogy nem létezik?

21. Az ellentmondásos

 • Hol van az, ami ellentétes azzal, ami van? Hol van a létezővel ellentétes?
 • Hol van az, ami ellentmond annak, ami van?

22. Többlet / hiány

 • Hol van az, ami több annál, ami van? Hol van az, ami kevesebb annál, ami van?
 • Hol van az, ami azon kívül van, ami van? Hol van a létezőn kívüli?
 • Hol van a létezőnél több? Hol van a létezőnél kevesebb?

23. Az állandótlan

 • Meddig tart az, ami úgy van, ahogy van, és honnan kezdődik az, ami máshogyan van?
 • Hol van az, amivé átalakul(hat) az, ami van?
 • Hol van az, ami így nincs? Hol van az, ami ekként nincs?
 • Hol van az, ami más, mint ami? Hol van az, ami másmilyen, mint amilyen?
 • Hol van az, ami nem úgy van, ahogy van?
 • Hol van az, ami máshogy nincs?
 • Hol van az, ami más, mint ami? Hol van az, ami másmilyen, mint amilyen?
 • Hol van az, ami nincs úgy, ahogy van? Hol van az, ami nincs akként, mint amiként van?
 • Hol van az, ami másmilyenként nincs? Hol van az, ami másként nincs?

24. A ’más’

 • Meddig tart az, ami van, és honnan kezdődik az, ami más, mint ami van?
 • Mihez képest van az, ami van? Mihez képest nincs az, ami nincs?
 • Hol van az, ami nem az, ami van? Hol van az, ami más, mint ami van?
 • Hol van az akarható (vágyható), ami nem az, ami van? Hol van az akarható (vágyható), ami nincs?
 • Hol van az, ami különbözik attól, ami van? Hol van az, ami nem az, ami létezik?
 • Hol van az, ami ahhoz képest van, ami van?
 • Hol van az, ami ahhoz képest van, ami létezik?
 • Hol van az, ami úgy van, hogy nincs?
 • Hol van a más, ami nincs?

25. A látszólagos / a valóságos

 • Meddig tart a látszólagos, és honnan kezdődik a valóságos?
 • Meddig tart az, ami látszólag van, és honnan kezdődik az, ami valóban van?
 • Meddig tart az, aminek a dolog tűnik, és honnan kezdődik a dolog maga? Meddig tart a dolog, és honnan kezdődik az, aminek tűnik?
 • Mihez képest látszólagos a látszólagos? Mihez képest valóságos a valóságos?
 • Hol van az, ami más, mint aminek tűnik?
 • Hol van az, ami látszólag létezik? Hol van az, ami igazából nincs?

26. A fokozatos

 • Hol van az, ami inkább létezik? Hol van az, ami kevésbé létezik?

27. A réteges

 • Mihez képest van elfedve az elfedett? Mihez képest van felfedve a felfedett?
 • Hol van a nem hozzáférhető? Hol van az, ami nincs hozzáférve?
 • Hol van az elfedett? Hol van az, ami nincs felfedve?
 • Hol van az, ami túl van azon, ami van? Hol van az, ami innen van azon, ami van?
 • Hol van a létezőn túli? Hol van a létezőn inneni?
 • Hol van a létező mögötti? Hol van a létező előtti?
 • Hol van az, ami elfedve nem létezik?

28. Az elrejtett

 • Mihez képest van elrejtve az elrejtett?
 • Hol van az, ami elrejtve nem létezik?
 • Hol van az ismeretlen?
 • Hol van a feltárulatlan?

[1] „Hol van (az) X?” lényegi értelemben ugyanaz, mint azt kérdezni, hogy „Mi (az) X?” (vagy „Miként van (az) X?”): a megtalálás a jelentés beazonosításával egyenértékű. Ezzel együtt a ’hol van’ alak hűebben visszatükrözi a kutatás út jellegét.